Sri Maha Ganapathi Thunai
JaganMatha Sri Maha Rajnee Rajarajeshwari Thunai, Sri Ramajayam

VEDA NETHRALAYA ASTROLOGICAL RESEARCH CENTRE (Trust Regd.)

Prays Sri Vighneshwara RajaMaha Ganapathi

SRI MAHA GANAPATHI SHODASHA NAAMA STHOTHRAM

Sumukhash ChaikaDhanthashcha Kapilo GajaKarnakaha !
Lambodharashcha Vikato VighnaRajo Vinayakaha !!

DhoomaKethur Ganaadhyakshaf PaalaChandhro Gajaananaha !
VakraThundash Shoorpa Karno Herambas SkandhaPoorvajaha !!

Shodashaithaani Naamaani YafPateth Shrunuyaathapi !

Vidhyaarambhe Vivaahe Cha Praveshe Nirgame Thathaa !
Sangraame SarvaKaaryeshu Vighnas Thasya Na Jaayathe !!

!! NAMAAMI VIGHNESHWARA PAADHA PANKAJAM !!
DHARMO RAKSHATHI RAKSHITHAHA!
Sarve Janaas Sukhino Bhavanthu!
!! Shubham !!